W ofercie usługowej firmy znajdą Państwo:

 1. Uszczelnianie spoin technologicznych nowopowstających jezdni KLEJEM NA ZIMNO oraz ASFALTEM NA GORĄCO.
  Uszczelnianie szwów osiowych i innych spoin technologicznych nowopowstających nawierzchni przy zastosowaniu technologii na zimno lub na gorąco.                                                                   W ofercie również SPRZEDAŻ KLEJU DO SPOIN. więcej »
 2. Naprawa spękań nawierzchni, zalewanie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczanie szwów technologicznych masami zalewowymi na gorąco.
  Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach, wypełnianie szczelin w torowiskach tramwajowych oraz nawierzchniach brukowanych.         W ofercie również SPRZEDAŻ MAS ZALEWOWYCH RÓŻNYCH TYPÓW. więcej »
 3. Zabezpieczanie krawędzi jezdni gorącym asfaltem.
  Zabezpieczanie nowopowstających warstw bitumicznych na etapie budowy lub zabezpieczeniu już istniejących. W ofercie również SPRZEDAŻ ASFALTU KONFEKCJONOWANEGO. więcej »
 4. Regeneracja oraz uszczelnianie popękanych i porowatych nawierzchni asfaltowych masami naprawczymi.
  Technologia stosowana zarówno dla nowopowstałych oraz już istniejących nawierzchni w celu uszczelnienia, wypełnieniu porów i peknięć, przedłużenia żywotności, uszorstnienia bądź poprawy stanu wizualnego.                                                                                    W ofercie również SPRZEDAŻ MAS NAPRAWCZYCH. więcej »
 5. Wypełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy wykorzystaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.
  Do wyboru różne rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych (również mieszanki dwuskładnikowe) o różnym uziarnieniu w zależności od ubytków przeznaczonych do wypełnienia. W ofercie również SPRZEDAŻ MIESZANEK NAPRAWCZYCH. więcej »
 6. Wypełnianie szczelin materiałami na zimno.
  Proponujemy materiały poliuretanowe lub polisiarczkowe. Materiał wprowadzany jest pistoletami pneumatycznycmi. więcej »


Powyższe zestawienie usług jest przykładowe i w razie potrzeby postaramy się dostosować ofertę do bieżących potrzeb wykonawczych.

Zapytania proszę kierować telefonicznie lub na adres e-mail.

Zapraszamy do współpracy.

Firma TRANS MAG

TRANS MAG
os. Jagiellońskie 5/29
63-000 Środa Wlkp.

kom: +48 606 701 547

pmagdziarski@transmag.com.pl
www.transmag.com.pl