Firma TRANS-MAG prowadzi działalność w zakresie naprawy i utrzymania nawierzchni asfaltowych oraz betonowych, jak również w zakresie dostawy materiałów do uszczelniania, serwisowania i napraw tychże nawierzchni.

 


OFERTA USŁUGOWA - specjalizujemy się w naprawie spękań oraz uszczelnieniach na etapie budowy, serwisowania i naprawy obiektów infrastruktury. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pozwalającym na prawidłowe wykonanie naprawy, zgodnie w wymaganiami specyfikacji technicznych.

Szczegóły oferty usługowej znajdą Państwo w zakładce OFERTA.


OFERTA HANDLOWA - w naszej ofercie handlowej znajdą Państwo masy zalewowe na gorąco, kleje do uszczelnień spoin technologicznych, masy uszczelniające na zimno, taśmy dylatacyjne, gruntowniki oraz inne produkty związane z budownictwem drogowym.


 

OFERTA USŁUGOWA obejmuje:

-naprawę spękań w nawierzchniach asfaltowych i betonowych (również z poszerzaniem spękań),

-uszczelnianie spoin technologicznych klejami na zimno oraz masami na gorąco,

-wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach (drogi, autostrady, obiekty mostowe, lotniska, parkingi, place, stacje paliwowe, itp.),

-wypełnianie szczelin dylatacyjnych w torowiskach,

-wypełnianie fug w nawierzchniach z bruku naturalnego, betonowego, płyt i klinkieru (ronda, zatoki autobusowe, parkingi, place, piesze ciągi komunikacyjne) – masami na gorąco lub żywicami epoksydowymi,

-uszczelnianie krawędzi jezdni gorącym asfaltem (przy budowie nowych nawierzchni oraz zabezpieczaniu już istniejących),

-powierzchniowe aplikacje bitumicznych warstw sczepnych na obiektach mostowych,

-naprawę uszkodzeń oraz ubytków nawierzchni, zarówno miejscowych, jak i powierzchniowych,

-grubowarstwowe, antypoślizgowe oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, martwe pola, itp.).

 

W zależności od wymagań, prace wykonujemy zalewani NA GORĄCO oraz NA ZIMNO, jak również materiałami na bazie ŻYWIC EPOKSYDOWYCH (ronda, zatoki autobusowe).

Wykonujemy również prace POD RUCHEM, z pełnym oznakowaniem.


 

OFERTA HANDLOWA:

-MASY ZALEWOWE na gorąco do szczelin i dylatacji w asfalcie oraz betonie,

-MASY ZALEWOWE na gorąco do szczelin w torowiskach (przyszynowych),

-MASY ZALEWOWE na gorąco szczelin w kostce brukowej,

-KLEJE USZCZELNIAJĄCE na zimno do spoin technologicznych (do aplikacji maszynowej oraz ręcznej),

-TAŚMY DYLATACYJNE do spoin technologicznych,

-konfekcjonowany ASFALT (Bitum 160/220), również modyfikowany polimerami,

-gotowe do użycia MASY NAPRAWCZE do uszczelnień powierzchniowych - gotowe do aplikacji,

-MASY NAPRAWCZE do wypełniania ubytków - gotowe do aplikacji,

-GRUNTOWNIKI do mas zalewowych na gorąco.

Materiały dostarczamy we wskazane miejsce, w ciągu 1-2 dni roboczych.


 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym zestawieniem usług zamieszczonym w zakładce "Oferta".

Zapraszamy do współpracy oraz zgłaszania zapytań.

Firma TRANS-MAG

TRANS MAG
os. Jagiellońskie 5/29
63-000 Środa Wlkp.

kom: +48 606 701 547

pmagdziarski@transmag.com.pl
www.transmag.com.pl